• Hva er meditasjon?

    Å meditere, eller forsøke å meditere, har en rekke virkninger på oss mennesker mentalt og fysisk. Bedre helse, bedre evne til å akseptere, øke konsentrasjonen og mental klarhet.

    Forskjellig forskning viser at meditasjon har god effekt på oss: Klikk her for en artikkel du kan lese

    Mange gir opp å meditere etter første forsøk, fordi de forventer tanketomhet og indre ro med en gang. De tror ikke de klarer å meditere fordi det dukker opp så mange andre tanker. Men det er dette som er meditasjonen.

    Alt du opplever i meditasjonen er tilstanden man oppnår, hverken mer eller mindre. Meditasjon er som et speil, for å observere og oppleve det som er akkurat nå. Om det er rastløshet, tretthet, inspirasjon, gode ideer, barndomsminner, selvsnakk osv. Men etterhvert letter skylaget, og det som kommer til syne er en tilstand hvor bevisstheten hviler i seg selv. Det er en tilstand av dyp konsentrasjon hvor sinnet blir i ett med der fokuset er. Fokuset kan være f. eks pusten eller et bestemt tema eller mantra. Sinnet blir klart som en diamant som tar farge av det underlaget den ligger på,for å bruke et bilde fra Yoga sutraene. Dette er frihet fra sinnet og egoets begrensede perspektiv, og det kan bli lettere å se seg selv mer objektivt.